Cele mai importante Plafoane fiscale (TVA) ale anului 2021

Care sunt plafoanele impozitului pe venit?   Plafonul impozitului pe venit pentru incadrarea microintreprinterilor Cifra de afaceri sub 1.000.000 euro; cifra de afaceri se considera cea aferenta veniturilor aferente anului precedent, astfel ca pentru anul 2021 cursul de schimb folosit este de 4.8694 lei/euro, curs publicat la 31.12.2020; cifra de afaceri: […]

10 Aspecte Inventariere Anuală

10 Aspecte ale Ordinului 2.61 din 2009 – actul normativ care reglementeaza inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii   Cum se face un inventar? Entităţile care au obligatia efectuarii registrului inventar, trebuie să emită si proceduri      proprii privind decizia de inventariere. Procedurile de inventariere trebuie aprobate […]