Contabilitate

Trebuie retinut faptul ca specialistii contabili eficienti pot elabora bugete si pot planifica viitorul financiar al unei firme. Cu ajutorul datelor culese si explicate de catre contabili, directorii de companii pot lua decizii importante cu privire la investitii si viitoare preturi.

Cu alte cuvinte, indiferent daca aveti o firma mica sau mare, aveti nevoie de noi!

 • Inregistrarea cronologica a documentelor in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
 • Fise de cont pentru clienti si furnizori
 • Intocmirea confirmarilor de sold pentru clienti si furnizori – inventarierea patrimoniului
 • Situatie lunara detaliata a facturilor neincasate (clienti neincasati)
 • Situatie lunara detaliata a facturilor neplatite (furnizori neplatiti)
 • Incadrarea pe clase de amortizare conform catalogului mijloacelor fixe
 • Calculul amortizarii
 • Balanta lunara a mijloacelor fixe si a imobilizarilor necorporale (licente, softuri, etc.)
 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale,
 • Intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Balantei de verificare lunara;
 • Jurnale de achizitii
 • Jurnale de vanzari
 • Registrul jurnal,
 • Registrului inventar,
 • Registrului de evidenta fiscal (daca este cazul),
 • Cartea mare.
 • Intocmirea bilantului contabil (anual si semestrial – daca este cazul)
 • Certificarea si depunerea bilantului contabil.
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare si trimestriale privind taxele si impozitele;
 • Intocmirea si depunerea declaratiei privind modificarea vectorului fiscal.
 • Tabel raportare sintetic cu principalele informatii din balanta
 • Situatie client neincasati
 • Situatie furnizori neplatiti
 • Registru imobilizari
 • Situatie cheltuieli in avans/venituri in avans
 • Calcul impozite cu retinere la sursa, impozit pe profit/impozit pe veniturile microintreprinderilor
 • Alte situatii personalizate (intocmite la solicitarea clientului)
 • Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societatii;
 • Asistenta in vederea organizarii departamentului de contabilitate;
 • Consultanta in alegerea sistemului informatic necesar activitatii;
 • Verificarea lunara a inregistrarilor facute de client;