10 Aspecte Inventariere Anuală

10 Aspecte ale Ordinului 2.61 din 2009 – actul normativ care reglementeaza inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

 

Cum se face un inventar?

  1. Entităţile care au obligatia efectuarii registrului inventar, trebuie să emită si proceduri      proprii privind decizia de inventariere.
  2. Procedurile de inventariere trebuie aprobate de administrator, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării entităţii.
  3. Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii.
  4. Evidenta obiectelor de inventar de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute trebuie efectuata cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării lor.
  5. La entităţile al căror număr de salariaţi este redus, formularul de inventar poate fi efectuat de către o singură persoană.
  6. Rezultatele registrului inventar completat se înscriu de către comisia de inventariere într-un proces-verbal.
  7. Registrul inventar(cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu în care se înscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natura lor, conform posturilor din bilanţ.
  8. Rezultatele listei de inventariere trebuie înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către administrator, ordonatorul de credite sau persoana responsabilă cu gestiunea entităţii.
  9. In cazul constatării unor lipsuri imputabile în gestiune, administratorii trebuie să impută persoanelor vinovate bunurile lipsă la valoarea lor de înlocuire.
  10. Listele de inventariere cu sorturile de produse, mărfuri, ambalaje şi alte valori materiale care întrunesc condiţiile de compensare datorită riscului de confuzie se aprobă anual de către administratori, ordonatorii de credite sau persoana care are obligaţia gestionării şi servesc pentru uz intern în cadrul entităţilor respective.