10 Aspecte Inventariere Anuală

10 Aspecte ale Ordinului 2.61 din 2009 – actul normativ care reglementeaza inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii   Cum se face un inventar? Entităţile care au obligatia efectuarii registrului inventar, trebuie să emită si proceduri      proprii privind decizia de inventariere. Procedurile de inventariere trebuie aprobate […]